Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które odbyły się w sesji czerwiec-lipiec 2019 wydawane będą w szkole od dnia 30 sierpnia 2019 r.