Przypominamy absolwentom (poprawki), uczniom oraz słuchaczom, że termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2019 upływa 18 lutego 2019 roku.

PODSTAWA PROGRAMOWA 2012

Deklaracje składają uczniowie klas 3: 

  • 3 TA – kwalifikacja R.03
  • 3 TŻiUG – kwalifikacja T.06

PODSTAWA PROGRAMOWA 2017

Deklaracje składają uczniowie klasy 2 TAK – kwalifikacja RL.21, słuchacze KKZ RL.16 oraz słuchacze szkoły policealnej:

sem. 2 TTW – kwalifikacja TG.08

sem. 4 TTW – kwalifikacja TG.09 

Wypełnione deklaracje należy złożyć w Sekretariacie Szkoły do 18 lutego 2019 r.

UWAGA!!!

Dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 termin składania deklaracji przystąpienia…

Więcej: TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA SESJĘ CZERWIEC - LIPIEC 2019

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które odbyły się w sesji styczeń-luty 2019  wydawane będą w szkole w dniu 22 marca 2019 r.…

Więcej: WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH DLA SESJI STYCZEŃ-LUTY 2019

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w trakcie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r.

Więcej: KOMUNIKATY DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

CZĘŚĆ PISEMNA

L.p. Oznaczenie kwalifikacji Forma (model) egzaminu Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu Numer sali/miejsca egzaminu Czas trwania egzaminu
1 M.17 D 10.01.2019 10:00 A19

 

60

2 T.06 D 10.01.2019 10:00 A19
3 R.03 D 10.01.2019 10:00 A19
 
4 M.44 D 10.01.2019 12:00 A19

 

 

60

5 T.15 D 10.01.2019 12:00 A19
6 R.06 D 10.01.2019 12:00 A19
7 R.22 D 10.01.2019 12:00 A19

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

L.p. Oznaczenie kwalifikacji Forma (model) egzaminu Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu Numer sali/miejsca egzaminu Czas trwania egzaminu
1 R.21 D 09.01.2019 9:00 A13 120
 
2 R.06 D 09.01.2019 13:00 A19

 

 180

3 R.16 D 09.01.2019 13:00 A19
4 R.22 D 09.01.2019 13:00 A…

Więcej: HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2019

Informacja o opłatach za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów szkół i KKZ  przystępujących po raz trzeci lub kolejny do egzaminu.

Opłaty za egzamin w sesji styczeń-luty 2019 należy dokonać w terminie: od 09 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.…

Więcej: EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - OPŁATY

Więcej: DEKLARACJE