Zdający, który jako absolwent szkoły (osoba, która ukończyła KKZ) zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub jego część po raz trzeci lub kolejny uiszcza opłatę w wysokości:
Część pisemna- 1/3 opłaty, 63,86 zł
Część praktyczna- 2/3 opłaty, 127,71 zł
na numer konta NBP Oddział Okręgowy Wrocław 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000

Opłaty za egzamin w sesji 2. 2019 Lato należy dokonać w terminie: do 17 maja 2019 r.
W tytule przelewu trzeba podać numer PESEL, kod kwalifikacji oraz część egzaminu.…

Więcej: EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2019 - OPŁATY

 

UWAGA! dotyczy egzaminu z kwalifikacji R.03 i T.06 (W)

 Informujemy, iż na tablicy ogłoszeń znajdującej się na korytarzu obok sekretariatu szkoły zamieszczony jest wykaz zdających na poszczególne dni i zmiany

 

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w trakcie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

Więcej: SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2019- HARMONOGRAMY I KOMUNIKATY

Więcej: DEKLARACJE