EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE. SESJA STYCZEŃ-LUTY 2021

Formuła 2012 (kwalifikacja jednoliterowa)

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2021: do 11 września 2020 r.

Formuła 2017 (kwalifikacja dwuliterowa)

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2021: do 15 września 2020 r.

 

egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (Formuła 2012 (jednoliterowe) oraz 2017 (dwuliterowe)) odbędą się w dniach 11 stycznia - 19 lutego 2021

Ogłoszenie wyników egzaminu: 31.03.2021r.:…

Więcej: Egzamin powtierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2021