Przypominamy absolwentom (poprawki), uczniom oraz słuchaczom, że termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2019 upływa 18 lutego 2019 roku.

PODSTAWA PROGRAMOWA 2012

Deklaracje składają uczniowie klas 3: 

  • 3 TA – kwalifikacja R.03
  • 3 TŻiUG – kwalifikacja T.06

PODSTAWA PROGRAMOWA 2017

Deklaracje składają uczniowie klasy 2 TAK – kwalifikacja RL.21, słuchacze KKZ RL.16 oraz słuchacze szkoły policealnej:

sem. 2 TTW – kwalifikacja TG.08

sem. 4 TTW – kwalifikacja TG.09 

Wypełnione deklaracje należy złożyć w Sekretariacie Szkoły do 18 lutego 2019 r.

UWAGA!!!

Dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 termin składania deklaracji przystąpienia…

Więcej: TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA SESJĘ CZERWIEC - LIPIEC 2019

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które odbyły się w sesji styczeń-luty 2019  wydawane będą w szkole w dniu 22 marca 2019 r.…

Więcej: WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH DLA SESJI STYCZEŃ-LUTY 2019

Więcej: DEKLARACJE