♦   Komunikat o harmonogramie egzaminu maturalnego w 2020 r.

Komunikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

  1. Do ustnej matury przystępują tylko zdający, którzy mają w swojej deklaracji dany przedmiot i złożą do dyrektora szkoły w terminie do 25 maja potwierdzenie konieczności uzyskania wyniku z tego przedmiotu w związku z rekrutacją na uczelnie zagraniczne albo realizacją umów międzynarodowych (np. Titulo de Bachiller). Formularz wkrótce zostanie zamieszczony na naszej stronie. Nie przeprowadza się egzaminów ustnych zdalnie.
  2. Pozostali absolwenci, w tym absolwenci z lat ubiegłych, którzy zadeklarowali zdawanie egzaminów ustnych, otrzymają świadectwo, jeśli zdadzą egzaminy i pisemne i przystąpią do co najmniej jednego egzaminu…

Więcej: Komunikat o harmonogramie egzaminu maturalnego w 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …

Więcej: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2020 roku.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku – aktualizacja z 20 sierpnia 2019 r.

Więcej: MATURA 2020 - HARMONOGRAMY I KOMUNIKATY

Egzamin maturalny

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020.

Pobierz informacje

Pobierz załączniki…

Więcej: DEKLARACJA