Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku – aktualizacja z 20 sierpnia 2019 r.

Więcej: MATURA 2020 - HARMONOGRAMY I KOMUNIKATY

Więcej: DEKLARACJA