Opłatę należy wnieść w terminie między 1 stycznia a 7 lutego 2019 r.…

Więcej: INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW O OPŁATACH ZA EGZAMIN MATURALNY

Wyniki matur 2018 zostaną ogłoszone 3 lipca. Z kolei wyniki z egzaminu poprawkowego zostaną ogłoszone 11 września.


Więcej: DEKLARACJA