Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego z jednego niezdanego przedmiotu obowiązkowego, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 10 lipca 2018 r. do dyrektora szkoły, którą ukończył.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2018 r. dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej.

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-maturalny-138/

 

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00.

Wyniki matur 2018 zostaną ogłoszone 3 lipca. Z kolei wyniki z egzaminu poprawkowego zostaną ogłoszone 11 września.


Harmonogram matury pisemnej 2018

 

Data Godzina Przedmiot(y) egzaminacyjny(e) Nr sali
04.05.2018                     9:00 język polski A19
04.05.2018                  14:00 język polski (pr) A17
07.05.2018                    9:00 matematyka A19
08.05.2018                    9:00 język angielski A19
08.05.2018       &nbsp…

Więcej: HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ I USTNEJ 2018

Więcej: DEKLARACJA