Zarząd SUiS w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodniczący: Konrad Koch

Zastępca: Kacper Karpiel

Skarbnik: Agnieszka Gniwek

Członek: Radosław Kopalko

 

Opiekunem SUiS jest pani Paula Żakowska