Istnieje możliwość zakupu pamiątek z Jubileuszu szkoły (monografii lub tarczy).

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły. 

 

W tym roku Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie obchodzi ważny jubileusz: 70-lecie Rolniczej Placówki Oświatowej oraz 60-lecie istnienia szkoły. Tradycyjnie była to okazja do zorganizowania zjazdu absolwentów. Obchody zaplanowano na 3. i 4. czerwca, łącząc w ten sposób oficjalne uroczystości ze spotkaniami po latach. Dzień wcześniej jednak Dyrekcja szkoły wraz z uczniami złożyła kwiaty, a także zapaliła znicze na grobach nauczycieli i wychowawców bożkowskiej szkoły. Również przed uroczystością zasadzono pamiątkowe drzewo – buk czerwony. Dokonali tego dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UM we Wrocławiu Jerzy Więcławski, dyrektor ZSA w Bożkowie Józef Kochniarczyk oraz wicedyrektor Grażyna Wacławik, emerytowana nauczycielka Krystyna Pająk, absolwenci Cecylia Matacz i Władysław Bartosik, przedstawiciel Rady Rodziców Piotr Myrcha oraz przewodnicząca Samorządu Uczniów i Słuchaczy Kinga Dąbrowa. Oficjalne obchody rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną przez księda biskupa Adama Bałabucha oraz księdza Ireneusza Kuliga, absolwenta naszej szkoły, w Kościele Parafialnym w Bożkowie. Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali w korowodzie do szkoły,  gdzie rozpoczęła się akademia. Gości i wszystkich zebranych powitał dyrektor szkoły Józef Kochniarczyk. Następnie przemawiali zaproszeni goście: Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz Samborski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Julian Golak oraz Małgorzata Sandecka – dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji. Przy tej okazji Medalem 75-lecia Batalionów Chłopskich odznaczono p. Tadeusza Samborskiego oraz p. Józefa Kochniarczyka. Aktu dekoracji dokonał mjr Jan Paluchniak z Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich. Tym samym odznaczeniem udekorowano sztandar ZSA w Bożkowie. W dalszej części uroczystości dyrektor szkoły otrzymał od przedstawiciela Zarządu Województwa Dolnośląskiego poświadczenie przyjęcia do realizacji projektu „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności”. Zainicjowano tym samym kolejną inwestycję związaną z kształceniem praktyczno-technicznym w Bożkowie. Kolejnym punktem programu była historia miejscowej oświaty rolniczej. Losy placówki i związanych z nią ludzi przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej wicedyrektor ZSA w Bożkowie p. Grażyna Wacławik. Następnie zebrani mieli okazję obejrzeć zrealizowany w maju b.r. przez TVP Wrocław film o szkole. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć podziękowań dla emerytowanych nauczycieli i pracowników placówki. Podziękowania wręczyła dyrekcja szkoły oraz młodzież, po czym głos zabrał p. Stefan Sztajerwald – emerytowany nauczyciel. Następnie w imieniu absolwentów głos zabrał prof. Marian Kuczaj – pracownik naukowy wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego i jednocześnie absolwent naszej szkoły. Równie ważnym wydarzeniem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji jubileuszu. Dokonali tego: Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Adam Bałabuch, dyr. Józef Kochniarczyk oraz p. Adam Hawrysz – absolwent, który jako jeden z pierwszych opuścił mury szkoły w Bożkowie. Część artystyczną apelu prowadziła propagująca kulturę ludową Małgorzata Majeran-Kokott, redaktor Radia Wrocław. Dla zebranych gości wystąpiła szkolna grupa kabaretowa ze skeczem... o szkole. Warto dodać, że wystąpił tu także absolwent naszej szkoły Radosław Magier. Tego dnia nie mogło zabraknąć przyjaciół szkoły – Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”, który – jak zwykle profesjonalnie – zaprezentował poloneza, oberka, polkę i mazura. Zespół przygotowała p. Ewa Miś-Krzemińska. Po części oficjalnej goście udali się na poczęstunek przygotowany przez uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Następnie odbyły się spotkania naszych dawnych uczniów i nauczycieli, a wieczorem większość udała się na Bal Absolwentów do Gościńca ROMANO w Ścinawce Dolnej. Kontynuacją obchodów jubileuszu była sobota – Dzień Otwarty. Wszyscy zainteresowani mogli zwiedzić szkołę oraz wpisać się do Księgi Pamiątkowej. Była też okazja do wspólnego grillowania na plaży w Gorzuchowie w lokalu Baba Ryba Jazz. Warto dodać, że szkołę podczas uroczystych obchodów swoją obecnością zaszczycili: dr Tadeusz Samborski - członek zarządu Województwa Dolnośląskiego, Jerzy Więcławski  - dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD, Julian Golak - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – wicestarosta kłodzki, Anetta Kościuk – dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, Joanna Walaszczyk - dyrektor biura posła Michała Dworczyka, Leszek Wójcik - naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej, Izabela Słowek-Chorób - kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych w UG w Nowej Rudzie, ppłk. dypl. Krzysztof Kowalski – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kłodzku, Ksiądz Biskup Adam Bałabuch, Malgorzata Sandecka  - dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji, prof. dr hab. inż. Marian Kuczaj, Krystyna Błotnicka – prezes oddziału Nowa Ruda Związek Nauczycielstwa Polskiego, członkowie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, a ponadto zaproszenie przyjęli dowódcy jednostek patronackich, naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz nasi drodzy absolwenci. Ponadto na ręce dyrektora szkoły listy gratulacyjne przekazali m.in. Jadwiga Parada - dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Krzysztof Jurgiel -  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Roman Kowalczyk  -  Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu, Tadeusz Trziszka - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego i jednocześnie absolwent naszej szkoły. Wielu z zaproszonych gości zabrało głos, chcąc pogratulować szkole takiego jubileuszu. Niektórzy z nich podkreślali, jak bardzo zmieniła się szkoła i jej otoczenie w ciągu ostatnich lat. Tak ważnego jubileuszu nie byłoby jednak dzięki ludziom, którym należą się podziękowania: nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom, uczniom oraz wszystkim przyjaciołom i sympatykom naszej szkoły. Szczególne podziękowania należą się poniżej wymienionym donatorom i przyjaciołom naszej placówki; bez Państwa uroczystość nie byłaby na tak wysokim poziomie: Samorząd Województwa Dolnośląskiego – organ prowadzący, Krzysztof i Wioletta Fiszer, Władysław Bartosik, Janusz Świerk, Krzysztof Hyla, Dariusz i Janina Ratajczak, Dariusz Styga, Czesław Kozak, Anna i Marcin Miniach, Jacek Krzyżanowski, Marian i Danuta Ćwikła, Tadeusz Wielgus, Włodzimierz Jadwiga Janusz, Leszek Bobula, Marta Kasendra,  Magdalena Tomkiewicz, Romuald Mierzejewski, Artur Szkudłapski, Katarzyna Micielska, Damian Okrojek,  Andrzej Mierzejewski, Tomasz Koszyński, Stanisław Hajłasz, Jerzy Langenfeld, Roman Karasek Gościniec Romano, Staropolanka Polanica Zdrój, Koło łowieckie DIANA, Urząd Miasta i Gminy Radków, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Nowej Rudzie, Zespół Pieśni i Tańca Nowa Ruda; pani Ewa Miś – Krzemińska, Wiesława Czarnecka, Rada Rodziców ZSA w Bożkowie, Stowarzyszenie Przyjaciół ZSA, Stanisław Nowicki, Ksiądz Biskup Adam Bałabuch, Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie – pan Wojciech Kołodziej, rodzice uczniów ZSA w Bożkowie. 

Wszystkim Państwu dziękujemy za pomoc w organizacji uroczystości oraz za przybycie. Mamy nadzieję, że nasza szkoła zajmuje w Waszych sercach ważne miejsce i mile ją wspominacie. Dołożymy wszelkich starań, żeby tak było zawsze.

 

 

 

  Joanna Kudryńska-Antonik

 

Przemówienie Pana Dyrektora

Podziękowania dla sponsorów

 

 

Relacja video